Above the fold är innehållet man ser direkt när man kommer in på en webbsida utan att man behöver scrolla. Begreppet härstammar från tidningsvärlden där det betecknade den övre delen av framsidan på en vikt tidning.

Tillbaka till ordlistan