Här förklaras vanliga ord och termer vi jobbar med dagligen. Vissa är säkert inte alls nya för er, medan andra är det. Istället för att ni ska behöva fråga, vilket inte alltid känns så lätt, så har vi gjort den här ordlistan.

A

Above the Fold

Above the fold är innehållet man ser direkt när man kommer in på en webbsida utan att man behöver scrolla. Begreppet härstammar från tidningsvärlden där det betecknade den övre delen av framsidan på en vikt tidning.

API

Ett API (Application Programming Interface) är ett strukturerat sätt för att sammankoppla en app eller webbplats med en datakälla och låta dem kommunicera med varandra, t.ex.  att hämta eller skicka data.

B

Backend

Backend är alla bakomliggande system och programmering som påverkar webbsidans funktionalitet, t.ex. databaser, CMS som WordPress eller koppling eller API:er. Backend är vad som får webbsidan att fungera men syns aldrig för slutanvändaren då det består av kod.

Breakpoint

Breakpoints eller brytpunkter talar man om inom mobilanpassad/responsiv design och betyder de specifika bredder på webbläsarfönstret där innehållet skiftar layout för att bättre passa den aktuella bredden. Brytpunkterna är ofta baserade på vanligt förekommande skärmstorlekar på laptop, tablet och mobil.

Breadcrumbs

Breadcrumbs eller brödsmulor är en form av navigation som visar var på webbplatsen besökaren befinner sig. De ger en överblick åt användaren och används ofta för att lätta kunna navigera uppåt i strukturen.

C

Cache

Cache är ett sätt att snabba upp laddningstiden av en webbplats genom att webbläsaren temporärt lagrar en kopia av den lokalt på ens dator. På så sätt slipper den ladda ned alla bilder och innehåll nästa gång man besöker webbplatsen och därmed laddar den mycket fortare. Vid uppdateringar av webbplatsens design och innehåll kan man därför behöva rensa cachen i sin webbläsare så att man inte ser en gammal version av en sida.

Call to Action

En knapp eller annat designat element som uppmanar användaren att utföra något specifikt man vill att hen ska göra. ”Köp nu”, ”Anmäl dig till nyhetsbrevet” och ”Ladda ner” är alla olika exempel på CTA (Call to Action).

CDN – Content Delivery Network

Ett CDN (Content Delivery Network) används för att sprida ut statiskt innehåll för en webbplats, vanligtvis bilder och videos, i ett globalt nätverk. Genom att göra det avlastas webbservern och ökar webbplatsens prestanda och hastighet, vilket uppskattas både av besökare och sökmotorer.

CMS

CMS står för Content Management System och är ett publiceringsverktyg och innehållshanteringssystem för att redigera innehållet på en webbplats. WordPress är ett exempel på CMS.

Content

När man pratar om content menar man själva innehållet på en webbplats: text, bilder, video osv. När en design och layout är byggd så fyller man webbplatsen med innehåll, dvs. content.

Cookie

En cookie eller kaka är en liten textfil som sparas på webbplatsbesökarens dator. De används bland annat för att möjliggöra funktioner och ge webbplatsägaren statistik om ditt besök, men även för olika former av marknadsföring. Av den anledningen så regleras användningen av cookies hårt av GDPR.

D

Databas

En databas är en samling information som är separerad från de program eller webbplatser som använder dem. Syftet är att göra det enklare att organisera och underhålla informationen. Innehållet på en webbplats skapad med WordPress sparas exempelvis i en databas och inte direkt i filerna. En webbplats består på så sätt hårdraget av tre delar, hosting (där alla filer webbplatsen består av ligger), databasen (där all data/information sparas) och domänen (själva adressen till webbplatsen).

Domän

Om en webbplats kan liknas vid ett hus så är domännamnet gatuadressen dit som gör att alla internetanvändare enkelt kan hitta till din sida. Utan domännamn skulle man behöva skriva en unik IP-adress (t.ex. 192.168.1.1) för att kunna nå en webbsida.

E

Emoji

En emoji är en liten digital bild eller ikon som används för att uttrycka en idé eller känsla. Ordet härstammar från japanskan och är en sammansättning av 絵 (e) ’bild’ och 文字 (moji) ’tecken, bokstav. Nyfiken på att veta mer? Läs min bok Emoji: En historia om känslor, bajs och ett gult leende.

F

Favicon

En favicon är symbolen som syns i webbläsaren i fliken för den webbplats du besöker. Oftast är detta ett företags logotyp.

Figma

Figma är ett webbaserat gränssnittsverktyg optimerad för att skapa design för webbplatser, surfplattor och appar. Av den anledningen arbetar vi nästan uteslutande med Figma i skapandet av webbdesign.

Frontend

I kontrast till back-end så är front-end det visuella gränssnitt som användaren ser och interagerar med i sin webbläsare.

FTP

File Transfer Protocol eller FTP är ett sätt att utföra filöverföring på Internet. Med hjälp av ett FTP-program (t.ex. FileZilla) kan man ansluta mellan en lokal dator och en webbhostingtjänst och på så sätt kunna ladda ner och skicka upp filer en webbplats består av. Arbete med back-end på en webbplats sker nästan alltid via FTP.

G

GDPR

EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018 innebär hårdare krav på hantering av personuppgifter. Nya dataskyddsförordningen gäller för alla organisationer och branscher som sparar eller på något sätt hanterar personlig och känslig information om sina anställda eller sina kunder. För de som hanterar personlig data på sin webbplats, t.ex. med en e-handel, rekommenderar vi alltid starkt att man läser på noga vad som gäller för GDPR.

Google Analytics

Google Analytics är en statistik & webbanalystjänst som spårar och rapporterar webbplatsens trafik. Det är den mest använda analystjänsten för att mäta besökare och deras beteende på webbplatser.

Google Search Console

Google Search Console är en tjänst och gratisverktyg som hjälper till att övervaka och underhålla webbplatsens närvaro i Googles sökresultat genom att bland annat visa hur Google upplever din webbplats och indikera möjliga problem.

Grid-system

Ett grid-system är ett hjälpmedel för designerna att bygga layouts och organisera information på ett användarvänligt och överskådligt sätt. Detta genom att organisera innehållet i kolumner av olika storlekar och sätta en maxbredd på huvudinnehållet.

H

Hamburgare/Hamburgermeny

En menyikon som består av tre horisontella streck brukar kallas för hamburgermeny. När man klickar på den öppnas en navigation för webbplatsen och används framför allt i mobila webbvyer.

Hosting

Web hosting eller hosting är det utrymme på en server som en webbplats ligger på så att internetanvändare kan nå den. Man kan ha hosting på en egen server men oftast använder man ett webbhotell för att ”hosta” en webbplats. Hosting och domänhantering är två skilda tjänster och behöver inte ske på samma webbhotell, även om det rekommenderas av praktiska skäl.

J

JavaScript

JavaScript är tillsammans med HTML och CSS det som kallas för front-end. Medan HTML utgör strukturen för webbplatser och CSS designen, kan man säga att JavaScript utgör funktionaliteten. Det är det som gör att saker ”händer”, t.ex. att något sker när man klickar på en knapp, validering av formulär eller mer avancerade funktioner som spel och bildbehandling. En vanlig missuppfattning är att Java och JavaScript är samma sak, vilket inte stämmer. Java används till största del för att skapa program och applikationer medan JavaScript endast körs i en webbläsare.

K

Keyword

Keyword eller nyckelord är det sökord eller sökfras som man vill synas och ranka bra med i sökmotorer och borde i en bra SEO-strategi finnas för varje viktigt innehåll.

M

Meta Description

Meta Description används för att kortfattat (max 150 tecken) beskriva innehållet på en sida. Beskrivningen visas i bl.a. Googles sökresultat och är bra för att locka sökare att klicka på just ditt sökresultat.

O

Off-Page SEO

Off-page SEO är all sökmotoroptimering som sker utanför webbplatsen, exempelvis inlänkar från andra webbplatser och aktivitet på social media.

On-Page SEO

On-page SEO är all sökmotoroptimering som sker på webbplatsen, exempelvis optimering av nyckelord/keywords, teknisk SEO och användarvänlig design.

Organisk trafik

Organisk trafik är besök på en webbsida som kommer från en obetald placering i en sökmotor. För att få mycket organisk trafik arbetar man med sökmotoroptimering (SEO). Motsatsen till organisk trafik är köpt trafik, det vill säga besök från betalda annonser (SEM).

P

phpMyAdmin

phpMyAdmin är ett webbaserat gratisverktyg för att administrera databaser med hjälp av ett grafiskt användargränssnitt (GUI). I phpMyAdmin kan du skapa, redigera och ta bort tabeller och fält; lägga till, ta bort och ändra data samt importera och exportera all data. Majoriteten av webbhotell erbjuder phpMyAdmin som ett verktyg för att administrera databaser. Eftersom WordPress använder sig av en databas för att hantera information används därför ofta phpMyAdmin.

Prestanda

Prestanda används ofta som ett paraplybegrepp när man pratar om laddningstider för en webbsida och hur optimerad den är kodmässigt. En snabbare webbplats ger bättre användarupplevelse och bättre placering i sökmotorerna.

R

Responsiv webbdesign

Responsiv webbdesign är ett försvenskat ord från engelskan och används ofta som en synonym för mobilanpassad design. Att bygga en responsiv webbplats innebär att den automatiskt anpassas efter besökarens skärm; desktop, laptop, tablet eller mobil.

Redirect

Redirect betyder att en sida omdirigeras/ompekas till en annan sida. En vanlig situation när detta behövs är när gamla hemsidesadress behöver pekas om till en ny adress.

S

SEM

Search Engine Marketing (SEM) är betald sökmotorannonsering och skiljer sig därmed från SEO som handlar om organisk trafik. SEM är en form av marknadsföring som går ut på att lyfta de webbplatser som har betalat mest för utvalda sökord i sökresultaten. Den mest använda tjänsten för SEM är Google Adwords.

SEO

Sökmotoroptimering (Search Engine Optimization) är ett samlingsnamn på de olika metoder och tekniker som används för att få en webbsida att synas så högt upp som möjligt bland resultaten vid sökningar i sökmotorer. SEO används för att öka den organiska trafiken till webbplatsen. Framförallt arbetar man med innehållet och teknisk SEO.

Sketch

Sketch är ett designprogram som är lämpad för just webbdesign och som många idag använder istället för Adobe Photoshop. Fördelarna är många; filerna blir mindre, en bättre överblick, lättarbetat och överlämning till kodningen av designen är smidig och tydlig. Då programmet bara finns för macOS och inte Windows använder vi oss oftast istället av Figma.

Sticky Meny

En sticky meny sitter fast i toppen av skärmvyn när besökaren scrollar på en webbsida. Det här gör det lätt att återgå till menyn eftersom det inte är nödvändigt att scrolla hela vägen upp till sidhuvudet för att nå menyn.

T

Teknisk SEO

Teknisk sökmotoroptimering (SEO) är fundamentet som hela sökmotoroptimeringen står på och innefattar sådant som hur snabbt din sajt laddar, hur den är kodad och strukturen på ditt innehåll. Genom att optimera de tekniska komponenterna hjälper det en webbplats att öka sin synlighet och ranking på Google.

Tillgänglighet

Tillgänglighet (Accessibility på engelska) på webben handlar om att göra innehåll åtkomligt för människor med olika typer av funktionsnedsättning. Exempelvis handlar det om att anpassa kontraster och färger så att färgblinda och de med nedsatt syn kan se innehållet eller att försäkra att allt innehåll går att nå endast via tangentbordet för de som inte kan använda en datormus.

U

Utvecklingsmiljö

Utvecklingsmiljö är vad man brukar kalla den plats där en webbplats byggs upp. Oftast sker det på en annan plats, t.ex. lokalt på en dator eller på en annan domänadress, så att inte en eventuell nuvarande webbplats behöver ligga nere under tiden arbetet pågår.

UX / User Experience

User Experience är användarupplevelse och interaktion i ett gemensamt begrepp och innefattar hela användarens interaktion och upplevelse av en webbplats, applikation eller produkt. Upplevelsen av en webbplats är helheten av aspekter som hur snabbt sidan laddar, om innehållet är relevant och logiskt organiserat och om besökaren tilltalas av designen.

W

WCAG-riktlinjer

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med tillgänglighet på webben. Det finns olika WCAG-kriterier och tillgänglighetskrav. Enligt svensk lag om tillhandahållande av digitala tjänster måste myndigheters webbplats följa framgångskriterierna på nivå A och AA i den senaste versionen av riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1.

Webbapp

En webbapplikation eller webbapp kan beskrivas som “ett program på webben” men till skillnad från ett program på datorn sparar inte webbapplikationen några filer lokalt på datorn/surfplattan/mobilen. Webbappar är byggda för att lösa en specifik uppgift eller tillhandahålla en specifik tjänst med stort fokus på funktionalitet. Oftast krävs individuell inloggning för att kunna använda webbapplikationen.

Webbhotell

Med ett webbhotell menas oftast en tjänst som tillhandahåller lagringsutrymme på Internet för webbplatser, dvs. hosting. Men ett webbhotell erbjuder även domänhantering och e-postadministrationen så alla nödvändiga aspekter av att driva en webbplats finns på en och samma plats.

Webbplats

En webbplats, sajt eller hemsida skiljer sig från en webbapp då den är byggd för att rymma många olika typer av information eller funktionalitet med ett stort fokus på innehållet. Det primära syftet är att guida användaren till rätt information med en större målgrupp i åtanke. Det är sällan besökaren behöver logga in.