Backend är alla bakomliggande system och programmering som påverkar webbsidans funktionalitet, t.ex. databaser, CMS som WordPress eller koppling eller API:er. Backend är vad som får webbsidan att fungera men syns aldrig för slutanvändaren då det består av kod.

Tillbaka till ordlistan