En databas är en samling information som är separerad från de program eller webbplatser som använder dem. Syftet är att göra det enklare att organisera och underhålla informationen. Innehållet på en webbplats skapad med WordPress sparas exempelvis i en databas och inte direkt i filerna. En webbplats består på så sätt hårdraget av tre delar, hosting (där alla filer webbplatsen består av ligger), databasen (där all data/information sparas) och domänen (själva adressen till webbplatsen).

Tillbaka till ordlistan