Ett grid-system är ett hjälpmedel för designerna att bygga layouts och organisera information på ett användarvänligt och överskådligt sätt. Detta genom att organisera innehållet i kolumner av olika storlekar och sätta en maxbredd på huvudinnehållet.

Tillbaka till ordlistan