Web hosting eller hosting är det utrymme på en server som en webbplats ligger på så att internetanvändare kan nå den. Man kan ha hosting på en egen server men oftast använder man ett webbhotell för att ”hosta” en webbplats. Hosting och domänhantering är två skilda tjänster och behöver inte ske på samma webbhotell, även om det rekommenderas av praktiska skäl.

Tillbaka till ordlistan