JavaScript är tillsammans med HTML och CSS det som kallas för front-end. Medan HTML utgör strukturen för webbplatser och CSS designen, kan man säga att JavaScript utgör funktionaliteten. Det är det som gör att saker ”händer”, t.ex. att något sker när man klickar på en knapp, validering av formulär eller mer avancerade funktioner som spel och bildbehandling. En vanlig missuppfattning är att Java och JavaScript är samma sak, vilket inte stämmer. Java används till största del för att skapa program och applikationer medan JavaScript endast körs i en webbläsare.

Tillbaka till ordlistan