Meta Description används för att kortfattat (max 150 tecken) beskriva innehållet på en sida. Beskrivningen visas i bl.a. Googles sökresultat och är bra för att locka sökare att klicka på just ditt sökresultat.

Tillbaka till ordlistan