Redirect betyder att en sida omdirigeras/ompekas till en annan sida. En vanlig situation när detta behövs är när gamla hemsidesadress behöver pekas om till en ny adress.

Tillbaka till ordlistan