Sketch är ett designprogram som är lämpad för just webbdesign och som många idag använder istället för Adobe Photoshop. Fördelarna är många; filerna blir mindre, en bättre överblick, lättarbetat och överlämning till kodningen av designen är smidig och tydlig. Då programmet bara finns för macOS och inte Windows använder vi oss oftast istället av Figma.

Tillbaka till ordlistan