Utvecklingsmiljö är vad man brukar kalla den plats där en webbplats byggs upp. Oftast sker det på en annan plats, t.ex. lokalt på en dator eller på en annan domänadress, så att inte en eventuell nuvarande webbplats behöver ligga nere under tiden arbetet pågår.

Tillbaka till ordlistan