WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med tillgänglighet på webben. Det finns olika WCAG-kriterier och tillgänglighetskrav. Enligt svensk lag om tillhandahållande av digitala tjänster måste myndigheters webbplats följa framgångskriterierna på nivå A och AA i den senaste versionen av riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1.

Tillbaka till ordlistan