En webbplats, sajt eller hemsida skiljer sig från en webbapp då den är byggd för att rymma många olika typer av information eller funktionalitet med ett stort fokus på innehållet. Det primära syftet är att guida användaren till rätt information med en större målgrupp i åtanke. Det är sällan besökaren behöver logga in.

Tillbaka till ordlistan